Integritetspolicy för behandling av personuppgifter Allmänt Aktiv Hundhälsa värnar om din integritet och därför är det viktigt för oss att vara transparenta i vår personuppgiftsbehandling. Vår verksamhet grundar sig på förtroende och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår förmåga att skydda din integritet. Vår integritetspolicy avser att så tydligt som möjligt beskriva hur och vilka personuppgifter vi samlar in och hanterar. Vad är en personuppgift? Varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person är en personuppgift. Exempel på personuppgifter är adress, namn, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer, person- eller annat identifikationsnummer och bilder. Personuppgiftsansvarig Aktiv Hundhälsa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via vår hemsida och i vissa fall då du använder våra tjänster. Aktiv Hundhälsa kommer aldrig att dela dina personuppgifter utan att du informeras om detta. Personuppgifter som behandlas Exempel:
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Fakturaadresser
 • Telefonnummer och e-postadresser
Insamling av personuppgifter Aktiv Hundhälsa ansvarar vi för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med svensk lagstiftning. Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att förstå dina behov och förbättra våra tjänster och produkter, och särskilt av följande skäl:
 • Uppgifter som du själv lämnar till oss i kontaktformulär, vid ansökningar om arbete eller vid ingående i avtal rörande tjänster.
 • E-post i marknadsföringssyfte om nya tjänster, erbjudanden eller annan information som kan vara relevant med hjälp av den e-postadress du har angett.
När du besöker vår webbsida skapas så kallade cookies, som är textfiler som webbplatsen begär att få spara på din dator med syftet att förbättra webbplatsen för användaren. Inga personuppgifter sparas genom denna funktion. Läs mer om vår cookiepolicy här. Dina rättigheter Du har med stöd av dataskyddslagstiftningen förstärkta rättigheter och större kontroll över vår behandling av personuppgifter. Aktiv Hundhälsa är måna om att du i så stor utsträckning som möjligt ges möjlighet att utöva dina rättigheter. Du har rätt att:
 • Begära information om personuppgiftsbehandlingen
 • Begära ett utdrag över vilka uppgifter som behandlats
 • Begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
 • Begära att få personuppgifterna raderade
 • Begära begränsad behandling av dina personuppgifter
 • Begära förflyttning av dina personuppgifter.
Tillsynsmyndighet Du har rätt att framföra klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till Integritetskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. Ändringar i integritespolicyn Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och den senaste versionen finns alltid här på vår hemsida.   Kontaktuppgifter Aktiv Hundhälsa AB Djäkneböle 744 90587 Umeå info@aktivhundhalsa.se